top of page

VIII.  INFORMATII  PRIVIND ASOCIATII PENTRU INGRIJIRI SI ASISTENTA POSTSPITALIZARE

         Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu care  au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.

bottom of page