top of page
dnt.jpg

Donatii/sponsorizari

Contul nostru de trezezorerie pentru donatii si sponsorizari: RO86TREZ04821F370100XXXX

De asemenea, primim sponsorizari in numerar si in mod direct, prin casieria spitalului.

bottom of page